• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 08 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
SETNE URODZINY MIESZKANKI GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 24 maja 2011
ImageW dniu 22 maja 2011 roku mieszkanka wsi Zabłocie Pani Magdalena Szponar obchodziła setne urodziny i tym samym jest obecnie najstarszą mieszkanką naszej Gminy. Gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Krzysztof Wołoszyn z delegacją z urzędu, a także w imieniu wszystkich mieszkańców - sołtys wsi Zabłocie Pani Teresa Woźniak z Radą Sołecką. Wójt Gminy wręczył Jubilatce list gratulacyjny od Premiera Donalda Tuska oraz Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupa.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze oraz było okazją do wspomnień i zrobienia pamiątkowych zdjęć.
Galeria zdjęć
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 16 maja 2011

Image Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice na podstawie uchwały Rady Gminy Żukowice nr XXXIII/192/2010 z dnia 27 lipca 2010r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 7 czerwca 2011roku.

1. na piśmie, na adres: Urząd Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice,
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem „wniosek do prognozy oddziaływania  na środowisko – studium”, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice.


                                                                   Wójt Gminy 
                                                            Krzysztof Wołoszyn

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 16 maja 2011

Image Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice.  
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żukowice, uchwały nr XXXIII/192/2010 z dnia 27 lipca 2010r, w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Żukowice, 67-231 Żukowice, w terminie do dnia 7 czerwca 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                       Wójt Gminy 
                                                              Krzysztof Wołoszyn

 
KOMUNIKAT.
piątek, 13 maja 2011

Image POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GŁOGOWIE PRZY STAROŚCIE GŁOGOWSKIM SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SYSTEMU POMOCY OFEROWANEJ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W POWIECIE GŁOGOWSKIM

Spotkanie otwarte odbędzie się w dniu 19 maja 2011r. o godz. 16:00 w sali wiejskiej w Dobrzejowicach.

Więcej informacji TUTAJ

 
KOMUNIKAT ZE STREFOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ "PIŁKARSKA KADRA CZEKA".
piątek, 13 maja 2011

Image Turniej został zorganizowany  w ramach XII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, w Nielubi dnia 06.05.2011 r.

Więcej…
 
IMPREZA PLENEROWA W BUKWICY - FOTORELACJA.
piątek, 13 maja 2011

Image W dniu  6 maja we wsi Bukwica  odbyła  się impreza plenerowa  „Bukwica- sobie kica” . Organizatorem imprezy  było  Stowarzyszenie „Bukwica – dolina miłości”  . Impreza rozpoczęła się  uroczystą mszą świętą   pod kapliczką  wybudowaną przez mieszkańców    wsi której  nadano  imię  Błogosławionego  Jana Pawła II. 

O godz. 17 rozpoczęła się  zabawa dla dzieci i młodzieży  przy sali wiejskiej . Dokonano otwarcia  „zielonych tarasów”  Na  realizacje tego zadania Stowarzyszenie otrzymało dotacje w wysokości 34 tys. zł.  O godz. 20:00 rozpoczęła się zabawa dla dorosłych .

GALERIA ZDJĘĆ (kliknij)

 
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
środa, 11 maja 2011

Image Wójt Gminy Żukowice informuje, iż otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu gospodarki wodnej dla projektu pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w obrębie geodezyjnym Słone": 


wartość zadania: 13 490,86 zł 
dofinansowanie: 10 792,68 zł 
wkład własny:  2 698,18 zł

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.
poniedziałek, 09 maja 2011

Image Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi jako autor projektu „Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Grupowy i indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych prowadzony przez psychologa dla 4 osób – uczestników projektu systemowego pod nazwą: „Moja przyszłość”

Więcej…
 
IMPREZA PLENEROWA W BUKWICY.
środa, 04 maja 2011

Image Stowarzyszenie „Bukwica – dolina miłości” zaprasza na imprezę plenerową 
„Bukwica - sobie kica”. Impreza rozpocznie się    6 maja 2011 roku o godzinie 16:00


W programie min. :
• godz. 16:oo  msza święta pod kapliczką im. Błogosławionego Jana Pawła II w Bukwicy,
• około godz. 17:oo  zabawa dla dzieci i młodzieży przy Sali wiejskiej w Bukwicy (min. otwarcie „Zielonych tarasów” dmuchany zamek, gry i konkursy, zabawa przy akompaniamencie DJ Bartka),
• godz. 20:oo  zabawa wiejska przy Sali w Bukwicy ( gra Zespół muzyczny „DEBIUT”)

Wstęp wolny ! ZAPRASZAMY !

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 02 maja 2011
Image o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 17 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0 MW do 3,0 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną planowanego w miejscowościach:
- Brzeg Głogowski gm. Żukowice, nr ewidencyjne działek: 9/7; 9/10; 13/5; 369/1; 454/1; 492/1;
- Czerna, gm. Żukowice, nr ewidencyjne działek: 282/3; 296; 359;
- Dobrzejowice, gm. Żukowice, nr ewidencyjny działki: 329/1;
- Domaniowice, gm. Żukowice, nr ewidencyjne działek: 7;
- Kłoda, gm. Żukowice, nr ewidencyjne działek: 37; 49; 107; 168;
- Kromolin, gm. Żukowice, numery ewidencyjne działek: 158; 159; 351.”
Treść ogłoszenia
 
VIII ZWYCZAJNA SESJA RDY GMINY ŻUKOWICE.
piątek, 29 kwietnia 2011

Image Zawiadamiam, że w dniu 05 maja 2011 r. o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  z następującym porządkiem  obrad: 

Więcej…
 
PIŁKARSKA KADRA CZEKA - eliminacje strefy III
piątek, 29 kwietnia 2011

ImageDnia 6 maja 2011 o godzinie 10.00 w Nielubi na boisku sportowym Dolnośląskie Zrzeszenie LZS organizuje zawody sportowe pn. PIŁKARSKA KADRA CZEKA .

Więcej…
 
REMONT BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDYNKU SZATNI W CZERNEJ
piątek, 29 kwietnia 2011

ImageDnia 27 kwietnia Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę z Wykonawcą zadania na realizację inwestycji pn. "Remont boiska sportowego oraz budynku szatni w m. Czerna”. Wartość zadania po przetargu to kwota prawie 78.000 zł. Zadanie realizowane bedzie dzięki pozyskaniu przez Gminę środków finansowych z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej…
 
FORMULARZE SPISOWE
środa, 27 kwietnia 2011
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 26 kwietnia 2011
ImageZgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam iż Wójt Gminy Żukowice wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (dalej GPZ) w miejscowości Kamiona, gmina Żukowice, powiat Głogowski, woj. dolnośląskie”, zlokalizowanego na działce nr 638/2, obręb Żukowice. Treść obwieszczenia
 
POZYSKANIE NOWEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA OSP
piątek, 22 kwietnia 2011

ImageW dniu 22 kwietnia 2011 roku Jednostka Ratownictwa Górniczo - Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. przekazała sprzęt ratowniczy w postaci poduszek pneumatycznych dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Żukowice.

Więcej…
 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
środa, 20 kwietnia 2011

       Image

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i  wśród przyjaciół życzy:

  Wójt Gminy Żukowice               Przewodniczacy Rady Gminy
KRZYSZTOF WOŁOSZYN                     RYSZARD PENC

 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
wtorek, 19 kwietnia 2011

          Image

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i  wśród przyjaciół życzy:

      Wójt Gminy                      Przewodniczacy Rady Gminy
Leszek Kucharczyk                     Stanisław Lisiecki

 
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W SZCZEPOWIE
poniedziałek, 18 kwietnia 2011

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
piątek, 15 kwietnia 2011

Image Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania Remont boiska sportowego oraz budynku szatni w miejscowości Czerna. TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 198 z 210
Top! Do góry