• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 08 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
HONOROWI DAWCY KRWI
piątek, 14 października 2011
Dnia 7 października 2011 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbył się Jubileusz 50- lecia krwiodawstwa w rejonie głogowsko – polkowickim. Jubileuszowe spotkanie było okazją do wspomnień, życzeń, podziękowań i przyznania wielu nagród. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczył wojewoda Aleksander Marek Skorupa
Więcej…
 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
piątek, 14 października 2011Szanowni Państwo

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty 

  
     Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

     Z tej okazji pragnę podziękować wszystkim Państwu za pasję  i entuzjazm w procesie tworzenia jak najlepszej jakości jednostek oświatowych. W tym szczególnym dniu życzę Państwu, aby trud codziennej pracy pedagogiczno – wychowawczej znalazł trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków.

       Proszę przyjąć życzenia zdrowia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym

                                                        Z wyrazami szacunku 

                                                                         Wójt Gminy  Żukowice
                                                                         Krzysztof Wołoszyn

 
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
czwartek, 13 października 2011

Mobilna mammografia to rozwiązanie, które pozwala na przeprowadzenie badania niemal w każdym zakątku Polski. Fot. www.medica.org.pl.

Wójt Gminy Żukowice informuje, iż w dniu 28 października 2011 roku, w godzinach od 10.00-13.00, 14.00-18.00, na terenie Ośrodka Zdrowia w Nielubi zostaną przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek tut. gminy w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia (roczniki 1942-1961).
Więcej…
 
KOLEJNE UMOWY I ŚRODKI FINANSOWE NA ODBUDOWĘ DRÓG-POWÓDŹ 2010
środa, 12 października 2011


Wójt Gminy Żukowice podpisał kolejne umowy na ralizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2010.  

W ramach  środkow z Funduszu Solidarności  Unii Europejskiej podpisana została umowa na kwotę prawie 635.000 zł na realizację zadania pn. Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Czerna i Dobrzejowice (drogi nr 11 i 34). Wykonawca zadania - firma Asbub z Głogowa

Ponadto podpisano umowę na Odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski (drogi 664 i 665) na kwotę prawie 190.000 zł z firmą PBD Głogów. W tym przypadku Wójt Gminy wystąpił do MSWiA z wnioskiem o wykorzystanie pozostałych oszczędności poprzetargowych w ramach przyznanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na łączną kwotę 1.500.000 zł . Wniosek Gminy został rozpatrzony pozytywnie.

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.
środa, 12 października 2011

Image Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne – w Naszej Gminie- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

Więcej…
 
PASOWANIE NA UCZNIA KLASY I - BRZEG GŁOGOWSKI
środa, 12 października 2011


W dniu 11.10.2011r. w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim dzieci z klasy I zostały przyjęte w poczet uczniów.
Pierwszaki przedstawiły program artystyczny, następnie złożyły ślubowanie, a Pani dyrektor Irena Wajs dokonała uroczystego pasowania.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ WE WROCŁAWIU
poniedziałek, 10 października 2011
ImageObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej "Żukowice" o mocy maksymalnej 42 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną.
treść obwieszczenia
 
WYBORY 2011
piątek, 07 października 2011
ImageW dniu 9 października 2011 r. odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .

W Gminie Żukowice utworzono dwa obwody głosowania :

Obwód Głosowania Nr 1 w Nielubi  - Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Szkoła Podstawowa w Nielubi .

Obwód Głosowania Nr 2 w Brzegu Głogowskim – Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim .

Głosowanie odbywa się w godzinach od 7:00  do 21:00.

 
TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE NA DROGACH DOJAZDOWYCH DO WAŁÓW
środa, 05 października 2011 
Trwają prace budowlane na drogach w obrębie Brzeg Głogowski, Czerna i Dobrzejowice w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2010, na które Gmina otrzymała promesę w kwocie 1.500.000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Więcej…
 
POMÓŻMY FILIPKOWI - ZBIERAJMY NAKRĘTKI !
środa, 05 października 2011

            

ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY

ZBIERAJMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI !

W ten sposób możemy pomóc NASZEMU MAŁEMU MIESZKAŃCOWI GMINY -  w ten sposób  możemy przyczynić się do wysłania Filipka na turnus rehabilitacyjny. Razem możemy Więcej! Dołącz do nas! Zachęć swoich znajomych do zbierania plastikowych nakrętek!  Tak niewiele potrzeba, by dać komuś odrobinę radości.

NAKRĘTKI  PROSIMY PRZYNOSIĆ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY, DO BIBLIOTEK  NA TERENIE GMINY, GOPS-U, URZĘDU GMINY W ŻUKOWICACH.

Więcej…
 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2011/2012
wtorek, 04 października 2011

                
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż wyłoniono Wykonawcę usługi pn. „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żukowice w sezonie zimowym 2011/2012. Prace te wykonywać będzie Spółdzielnia Kółek rolniczych w Żukowicach z/s w Słone.

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 03 października 2011
ImageWójt Gminy Żukowice informuje, o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o mocy 0,499MW na działce o numerze ewidencyjnym 551/1 w miejscowości Brzeg Głogowski, Gmina Żukowice.

Treść obwieszczenia.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 03 października 2011
Image Wójt Gminy Żukowice zawiadamia,
że firma EWG Elektrownie Wiatrowe sp. z o.o. – sp. k., ul. Okrzei 17, 59-220 Legnica złożyła w dniu 19 września 2011r. (uzupełniony w dniu 27 września 2011 r.) wniosek o umorzenie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 17 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0 MW do 3,0 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną planowanego w miejscowościach:
- Brzeg Głogowski gm. Żukowice, nr ewidencyjne działek: 9/7; 9/10; 13/5; 369/1; 454/1; 492/1;
- Czerna, gm. Żukowice, nr ewidencyjne działek: 282/3; 296; 359;
- Dobrzejowice, gm. Żukowice, nr ewidencyjny działki: 329/1;
- Domaniowice, gm. Żukowice, nr ewidencyjne działek: 7;
- Kłoda, gm. Żukowice, nr ewidencyjne działek: 37; 49; 107; 168;
- Kromolin, gm. Żukowice, numery ewidencyjne działek: 158; 159; 351.”

Treść obwieszczenia.
 
TURNIEJ PIŁKARSKICH DRUŻYN LZS - WYGRANA CZERNEJ
poniedziałek, 03 października 2011
ImageDnia 1 października 2011 na boisku sportowym w m. Jaczów odbył się Powiatowy Turniej piłkarskich Drużyn LZS W Turnieju uczestniczyło 12 zespołów. Walka na murawie była zacięta. I miejsce oraz puchar odebrali nasi piłkarze z Czernej. Organizatorzy - głogowskie starostwo - przewidziało atrakcyjne nagrody  z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Naszym piłkarzom GRATULUJEMY.

Galeria - źródło Głogowski Portal Informacyjny
 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ŚWIETLICY W KAMIONEJ
poniedziałek, 03 października 2011

           Kamiona
Zakończono prace polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Kamionej.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
piątek, 30 września 2011

Image Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice.

Więcej…
 
XII DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS I MIESZKAŃCÓW WSI
środa, 28 września 2011
22 września 2011 roku uczniowie klas I - II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi uczestniczyli w XII Dolnośląskich Igrzyskach LZS i Mieszkańców Wsi. Celem tego spotkania było wyłonienie najlepszych zawodników w strefie, klasyfikacja powiatów i gmin do punktacji ogólnej igrzysk jak również popularyzacja i utrwalenie nawyku biegania wśród mieszkańców wsi  i małych miast.
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Z DNIA 28.09.2011
środa, 28 września 2011
ImageWójt Gminy Żukowice, działając w oparciu o § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w  (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje.
 W dniu 28 września 2011 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Żukowice odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z następujących działek:

Więcej…
 
WYNIKI ZAWODÓW - WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE 2011
wtorek, 27 września 2011
ImageW dniu  22.09.2011 r.  w Nielubi zostały rozegrany Wiosenne Biegi Przełajowe - eliminacje strefy 3 , z udziałem 162 zawodników i zawodniczek, 4 opiekunów, 8 sędziów-organizatorów, łącznie 174  uczestników.
Więcej…
 
SPOTKANIA W SPRAWIE GAZU WE WSI KAMIONA, SŁONE I NIELUBIA
piątek, 23 września 2011

Dnia 3 i 4  października 2011 roku organizowane są spotkania z  mieszkańcami wsi Kamiona, Słone i Nielubia zainteresowanymi podłączeniem poszczególnych budynków do sieci gazowej w tych miejscowościach. Na spotkaniu z przedstawicielami Gazowani Wrocławskiej oraz Biura Obsługi Klienta Głogów omówione zostaną miedzy innymi procedury związane ze składaniem wniosków, zasadami podłączenia do sieci gazowej. Serdecznie zapraszam. 

Termin spotkania:
Nielubia - sala wiejska: 3 październik 2011 godz. 18.00 
Słone - sala wiejska : 4 październik 2011 godz. 18.00


Wójt Gminy Żukowice
Krzysztof Wołoszyn

 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 191 z 210
Top! Do góry