• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
poniedziałek, 21 października 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
EUROWEEK - WYCIECZKA JĘZYKOWA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELUBI
czwartek, 06 czerwca 2019
W dniach 25-29 maja 2019 r. uczniowie z klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi po raz trzeci uczestniczyli w Programie EuroWeek - Szkoła Liderów. 

W tym roku odbywał się on w miejscowości Duszniki Zdrój. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek wg programu ustalonego przez organizatorów.
Więcej…
 
"EDUKACJA DZIECKA KLUCZEM DO SUKCESU" W RAMACH POZYSKANYCH FUNDUSZY UE
środa, 05 czerwca 2019

 
W Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim ruszył pełną parą projekt Gminy Żukowice pn. „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę blisko 215.000,00 zł.

W szkole w ramach projektu zrealizowana została  już dziś duża część zadań, jak chociażby szkolenia Rady Pedagogicznej: „Neurodydaktyka – rola mózgu w procesie uczenia się”, „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Techniki efektywnego uczenia się/nauczania”. Zaktualizowana, odświeżona wiedza przekłada się na praktyczne wykorzystanie w pracy z uczniami. Uczniowie klas I – III korzystają z zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych.
Więcej…
 
PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCEJ KAMPANII ADOPCYJNEJ „PRZYGARNIJ PSA” !!!
środa, 05 czerwca 2019
W związku z trwającą kampanią adopcyjną, informujemy,  że osoba, która adoptuje psa odłowionego z terenu Naszej gminy, otrzyma jednorazowo zwrot części kosztów jego utrzymania w wysokości do 700,00 zł.
 
Nowy właściciel psa będzie miał 6 miesięcy na realizację rekompensaty od dnia podpisania umowy z Gminą Żukowice i przedstawienie faktur za zakup m.in. karmy, akcesoriów lub wykonaniu zabiegów weterynaryjnych przeznaczonych wyłącznie dla adoptowanego
Więcej…
 
ZMIANY W PROGRAMIE 500+ OD 1. LIPCA 2019 R.
środa, 05 czerwca 2019
Od 1 lipca program "Rodzina 500+" obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Szczegóły w załączeniu.
Więcej…
 
UCZNIOWIE SP W NIELUBI ODWIEDZILI KRAINĘ ZABAW BOGILU
wtorek, 04 czerwca 2019
30 maja uczniowie klasy II i III ze SP w Nielubi odwiedzili Krainę Zabawy Bogilu w Wiosce w Województwie Wielkopolskim.

Do szerokiej gamy atrakcji oferowanych przez park zabaw należą baseny z piłkami, labirynty, tory przeszkód, kołyszący piracki statek, gokarty, krokodyl połykacz, a także Bogilu Ekspres.

Dzieci bardzo chętnie korzystały ze wszystkich obiektów, pogoda dopisywała, nikt nie narzekał na brak dobrego humoru.
Więcej…
 
ZAKOŃCZONO MODERNIZACJĘ WODOCIĄGU W KROMOLINIE
wtorek, 04 czerwca 2019
Dobiegły końca roboty związane z inwestycją pod nazwą „Modernizacja wodociągu – tranzyt Kromolin – Brzeg Głogowski”. 

Zadanie to było kontynuacją działań podjętych w 2016 roku i polegało na wymianie dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Kromolin o długości blisko 1 km DN 160 mm. Stare rury zastąpiono nowymi o większej wytrzymałości.

Inwestycja ograniczy ilość awarii na obecnie najbardziej awaryjnym odcinku sieci wodociągowej w gminie.
Ponadto wymieniono zasuwy w czterech węzłach sieci wodociągowej w m. Nielubia oraz w m. Czerna.

Koszt robót wyniósł blisko 190.000,00 zł.
 
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI
wtorek, 04 czerwca 2019
altInformujemy, że w dniu 4 czerwca br. na terenie całej Polski zostaną uruchomione syreny alarmowe w związku z treningiem systemu wczesnego ostrzenia i alarmowania.
 
Uruchomienie syren przeprowadzone zostanie w ramach powiatowego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń.
Więcej…
 
PRZEBUDOWA KOLEJNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRZEG GŁOGOWSKI
poniedziałek, 03 czerwca 2019
Rozpoczęły się  prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski.

Przebudowa drogi zakłada wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na długości ok. 220 m i szerokości ok. 3,5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym destruktem. Odwodnienie drogi będzie następowało powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych KAMADEX Sp. z o.o. z/s w Miroszowicach.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Żukowice z Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 22.000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę ponad 55. 000,00  zł.
Więcej…
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TURNIEJ WSI GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 30 maja 2019
Dnia 15 czerwca 2019 roku w m. Szczepów odbędzie się Turniej Wsi Gminy Żukowice o Puchar Wójta Gminy.

Serdecznie zapraszamy  sołectwa do udziału w pikniku integracyjnym. Dla uczestników przygotowano wiele konkurencji sportowych i rozrywkowych. Również na najmłodszych czeka wiele niespodzianek.

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWICE

W SOBOTĘ  DO SZCZEPOWA

START - GODZINA 16.00

PIKNIK ZAKOŃCZY ZABAWA TANECZNA
Więcej…
 
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023
czwartek, 30 maja 2019
Wójt Gminy Żukowice  informuje, że zgodnie z art. 165 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników. Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy, Rada Gminy Żukowice w terminie do dnia 31 października 2019 r. dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy. 
Więcej…
 
PROJEKT PRACOWNI DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH "LITERASZTUKA" W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI ROZPOCZĘTY
czwartek, 30 maja 2019
20 maja została otwarta Pracownia Działań Twórczych „LiteraSztuka”  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi.  W grafiku pracowni zaplanowanych jest sporo warsztatów z różnych dziedzin sztuki, a pierwsze z nich objęły ceramikę  i cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła 100% frekwencja.

Dzieci miały okazję pod okiem instruktora zapoznać się z dawnymi, tradycyjnymi metodami i technikami wytwarzania ceramiki. To, co początkowo wydało im się bardzo trudne, w rezultacie  sprawiło dużo radości i satysfakcji. Uczestnicy chętnie wykonali przedmioty z gliny przy pomocy tradycyjnych metod, według własnych pomysłów.
Więcej…
 
KONTYNUACJA PROJEKTU PN. KOMPETENCJE XXI WIEKU - GMINA ŻUKOWICE STAWIA NA EDUKACJĘ"
czwartek, 30 maja 2019
Od września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi realizowany jest projekt pt. „Kompetencje XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukacje”.

Wartość całego projektu, to kwota ok. 450 000,00 zł, z czego pozyskaliśmy kwotę ok. 425 000,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami ze szkół na terenie gminy Żukowice. Już teraz widoczne są efekty owego projektu. Dodatkowe, specjalistyczne zajęcia dla 145 uczniów oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne realnie zapobiegają dysleksji rozwojowej u dzieci oraz prowadzą do podwyższenia wyników w nauce.
Więcej…
 
SUKCES HANNY ADAMOWICZ UCZENNICY KLASY II W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
środa, 29 maja 2019
W dniu 23 maja 2019r. w Szkole Podstawowej w Nielubi odbyło się wręczenie dyplomu i nagród Hannie Adamowicz, uczennicy klasy II, która zajęła drugie miejsce na etapie wojewódzkim w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.
 
Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także przedstawienie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej szesnastego roku życia.
Więcej…
 
KONTYNUOWANE SĄ ZAJĘCIA PŁYWANIA W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA BASEN – CZAS NA ZDROWIE DZIECI W GMINIE ŻUKOWICE
środa, 29 maja 2019
W ramach zajęć wychowania fizycznego dzieci z terenu Gminy Żukowice od grudnia 2018 roku biorą udział w wyjazdach na basen. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim uczestniczą w lekcjach nauki pływania organizowanych na basenie „Chrobry” w Głogowie.

Jak w ubiegłym roku wyjazdy dzieci odbywają się w przez cały rok szkolny 2018/2019. W tym celu utworzono 7 grup wyjazdowych, z czego każda z nich raz w miesiącu ma możliwość odbycia zajęć na basenie.
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE W RAMACH ZADANIA PN.: „ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BUKWICA"
wtorek, 28 maja 2019
Rozpoczęły się prace polegające na remoncie drogi gminnej w m. Bukwica na odcinku 400 m w ramach zadania pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Bukwica".

Zakres prac obejmuje remont istniejącej jezdni drogi gminnej polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na szerokości 3,5 m wraz z obustronnie utwardzonym poboczem o szerokości zmiennej – max. 0,75 m oraz krawężnikami na wysokości istniejących zabudowań. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonać na końcu zabudowań plac do zawracania. Odwodnienie przedmiotowej drogi będzie odbywało się przez  spadki poprzeczne i podłużne do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej oraz poza terenem zabudowanym powierzchniowo przez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny zielone.
Więcej…
 
ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2019 W GMINIE ŻUKOWICE
poniedziałek, 27 maja 2019
W sobotę 25 maja boisko sportowe w Brzegu Głogowskim stało się miejscem rywalizacji strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Gminy Żukowice.

Wstępem do Turnieju była uroczysta msza polowa w intencji strażaków z Gminy Żukowice, którą celebrował ks. kan. Edward Białas z Parafii pw. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim.

Do turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem sędziów, którym przewodził przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie brygadier Paweł Dziadosz stanęły jednostki OSP z Brzegu Głogowskiego, Czernej, Dobrzejowic, Kłody i Kromolina. Zawody składały się regulaminowo z dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego.
Więcej…
 
27 MAJA - DZIEŃ SAMORZĄDOWCA
poniedziałek, 27 maja 2019
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
poniedziałek, 27 maja 2019
MGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 27.05.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne: 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Intensywne opady deszczu z burzami/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.05.2019 do godz. 15:00 dnia 28.05.2019
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
Przebieg: Prognozuje się opady. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub  silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm.
 
UROCZYSTY DZIEŃ MATKI NA SALI WIEJSKIEJ W NIELUBI
poniedziałek, 27 maja 2019
Dnia 25 maja 2019r. obchodziliśmy uroczysty Dzień Matki w sali wiejskiej w Nielubi. Uroczystość swoim występem umilił zespół Chaber. Zostały przeprowadzone konkursy i zabawy, w których chętnie wzięły udział zgromadzone mamy. Ciekawym akcentem był występ pary tanecznej, która porwała wszystkich do tańca. Na uczestniczki czekał również słodki poczęstunek i zorganizowane przyśpiewki przy stole.

Zgromadzone panie uhonorowała swoją obecnością Pani Sekretarz Gminy Emilia Prokopczak, wręczając kwiaty na ręce najstarszej mamy.
Więcej…
 
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
piątek, 24 maja 2019Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku 50-69 lat.

Mammobus przyjedzie na teren Ośrodka Zdrowia   
w miejscowości Nielubia

w dniu 29.05.2019 r.

Więcej informacji na załączonym plakacie.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 195
Top! Do góry