• chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
niedziela, 18 sierpnia 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
SOŁTYSI SPOTKALI SIĘ Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA
piątek, 15 marca 2019
alt11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa - z tej okazji Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn  zaprosił  sołtysów Gminy Żukowice na spotkanie, które odbyło się 14 marca w Sali Narad Urzędu Gminy Żukowice.

Wójt podkreślił znaczenie roli sołtysa jako osoby będącej najbliżej problemów mieszkańców, znającej potrzeby lokalnego środowiska, będącej jednocześnie liderem integrującym i motywującym mieszkańców do wspólnych działań.
Więcej…
 
ZWYCIĘZCY POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO "CZARNE STOPY - CZY NA PEWNO?"
piątek, 15 marca 2019
altW dniu 14.03.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi uczestniczyli w Powiatowym konkursie literackim "Czarne Stopy - czy na pewno?". Organizatorem konkursu była biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie.

Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego: Jakub Kołtyś, Kornelia Matysiak, Dominika Szczurek.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 15 marca 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 15.03.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: powiat głogowski
Ważność: od godz. 19:00 dnia  15.03.2019 r. do godz. 10:00 dnia 16.03.2019 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
 
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 15 marca 2019
altZawiadomienie nr ROŚIII6220.3.3.2019 z dnia 14.03.2019 r. Wójta Gminy Żukowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLG_ZUKOWICE_BRZEG GLOGOWSKI 68598N!”, realizowanego na działce ewidencyjnej 236/13, obręb Brzeg Głogowski w Brzegu Głogowskim.
Więcej…
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 15 marca 2019
altWójt Gminy Żukowice, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice”.
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – V NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 14 marca 2019
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 15 marca 2019 r. godz. 15:00 V nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice,  z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 14 marca 2019
altW nawiązaniu do częstych i ponawiających się zapytań ze strony mieszkańców Gminy Żukowice dot. kontaktu z firmą wykonawczą ralizującą przyłącza sieci Internetu szerokopasmowego, informujemy, iż aktualny numer kontaktowy do montera, z którym mogą Państwo uzgodnić dogodny termin, wskazany jest w załączonym poniżej piśmie.
Więcej…
 
ROZLICZ SWÓJ PIT
wtorek, 12 marca 2019

altZapraszamy mieszkańców Gminy Żukowice na bezpłatne spotkanie, podczas którego pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą elektronicznie rozliczyć Twój PIT.

Spotkanie będzie prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie wraz ze specjalistą w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

W celu skorzystania z możliwości elektronicznego rozliczenia podatkowego za rok 2018 niezbędne będzie posiadanie na spotkaniu:
– dowodu osobistego;
– dokumentów rozliczeniowych za rok 2018;
– kopii zeznania za rok 2017 (za poprzedni rok).
Więcej…
 
GMINNY DZIEŃ KOBIET W NIELUBI
poniedziałek, 11 marca 2019
altW atmosferze wspaniałej zabawy odbył się Gminny Dzień Kobiet pod hasłem „My Słowianki” w Nielubi. Była to już kolejna tego typu impreza zorganizowana z myślą o Paniach i specjalnie dla nich. Udział w niej wzięło blisko 90 kobiet z terenu naszej Gminy jak również z Głogowa i okolic. Wszystkie Panie pojawiły się z akcentem słowiańskim w postaci czerwonych korali lub stroju słowiańskiego.
 
Uroczystość rozpoczęły gorące życzenia dla wszystkich pań złożone przez Wójta Krzysztofa Wołoszyna. Organizatorkami spotkania były Pani Emilia Prokopczak – Sekretarz Gminy i Pani Katarzyna Płuciennik–Wójt – Dyrektor Gminnej Biblioteki. Na gminnych obchodach Dnia Kobiet, nie mogło zabraknąć mężczyzn, którzy pełniąc rolę kelnerów zadbali o jadło i napitek dla Pań.
Więcej…
 
11 MARZEC - DZIEŃ SOŁTYSA
poniedziałek, 11 marca 2019
alt
 

Z Okazji Dnia Sołtysa,

Wszystkim Paniom i Panom Sołtysom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym.

Życzymy wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków.

Jednocześnie pragniemy podziękować za trud Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz efektywne współdziałanie z samorządem Gminy Żukowice.

Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami jak i władzami samorządu przyniosą zadowolenie i wsparcie przy realizacji nowych wyzwań.

 
  Przewodniczący Rady Gminy                           Wójt Gminy Żukowice
                                                                                                                                                               Jarosław Szmidt                                               Krzysztof Wołoszyn
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ODPADY
poniedziałek, 11 marca 2019
altUprzejmie informujemy, iż 15 marca 2019 roku upływa termin zapłaty należności za odpady za miesiąc luty 2019 rok.

Prosimy o uregulowanie należności.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA PODATEK
poniedziałek, 11 marca 2019
alt
Uprzejmie informujemy, iż 15 marca 2019 roku upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku za 2019 rok.

Prosimy o uregulowanie należności.

 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
poniedziałek, 11 marca 2019

altOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273)

Więcej…
 
8 MARCA DZIEŃ KOBIET
piątek, 08 marca 2019
alt
 
POPARCIE LISTU OTWARTEGO ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE FINANSOWANIA OŚWIATY
piątek, 08 marca 2019
alt
Podczas IV sesji Rady Gminy Żukowice radni podjęli stanowisko dotyczące finansowania zadań oświatowych przez samorządy. Powyższe stanowisko zajął również Wójt Gminy Żukowice.
 
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 07 marca 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 07.03.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: powiat głogowski
Ważność: od godz. 08:00 dnia  08.03.2019 r. do godz. 17:30 dnia 08.03.2019 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.
 
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
środa, 06 marca 2019
altInformujemy, że w dniach 12.03.2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
 
Wyznaczone miejsca, gdzie można przynosić elektrośmieci to:

1.Teren po byłej szkole w Kromolinie,
2.Oczyszczalnia ścieków w Nielubi,
3.Teren za Urzędem Gminy Żukowice.

Istnieje również możliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionego przed budynkiem indywidualnym. W tym celu należy zgłosić ten fakt telefonicznie pod numer (076) 831 42 41 wewn. 45 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2019 r.
Więcej…
 
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY BUDIMEX S.A.
wtorek, 05 marca 2019
altUWAGA!!!
Mieszkańcy Brzegu Głogowskiego

W związku z informacją od firmy Budimex S.A. w sprawie przełożenia terminu rozpoczęcia remontu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Brzeg Głogowski informujemy, że spotkanie z mieszkańcami zostaje przeniesione na dzień 11.03.2019r. na godzinę 16:00.
 
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU ROZPOCZĘCIA REMONTU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W BRZEGU GŁOGOWSKIM !!!
wtorek, 05 marca 2019
altUWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, że firma Budimex S.A. – wykonawca inwestycji pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski” zawiadomiła Gminę Żukowice o zmianie terminu wdrożenia czasowej organizacji ruchu  na drodze wojewódzkiej nr 292.
 
Więcej…
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO "BĄDŹ BEZPIECZNY W INTERNECIE"
wtorek, 05 marca 2019
alt27 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pt.: „Bądź bezpieczny w Internecie".
Projekt realizowany był przez uczniów klas 4 - 8 w okresie od 11 lutego do 27 lutego 2019 r.

Celem projektu było podniesienie wśród dzieci i młodzieży poziomu wiedzy na temat zagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestnicy projektu w ramach prac projektowych wykonali między innymi: plakaty, metaplany, książeczki - poradniki przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 190
Top! Do góry