• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 13 grudnia 2018
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - SIERPIEŃ 2018
wtorek, 31 lipca 2018
altUprzejmie informujemy, że od 1 do 31 sierpnia 2018 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca  2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 rok.
Więcej…
 
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI
wtorek, 31 lipca 2018
altInformujemy, że w dniu 1 sierpnia br. na terenie całej Polski zostaną uruchomione syreny alarmowe w związku z treningiem systemu wczesnego ostrzenia i alarmowania.

Uruchomienie syren przeprowadzone zostanie w ramach powiatowego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania,
Więcej…
 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 30 lipca 2018
altW dniu 23 lipca 2018r. w Nielubi oraz 24 lipca 2018r. w Brzegu Głogowskim odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice”.

Celem spotkań było przybliżenie mieszkańcom Gminy Żukowice oraz innym
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY BIBLIOTEKI W NIELUBI
poniedziałek, 30 lipca 2018
altDyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Żukowice z siedzibą w Nielubi informuje, iż ze względu na upały następuje zmiana godzin pracy Biblioteki w Nielubi tj.
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY GOPS Z/S W NIELUBI
piątek, 27 lipca 2018
altDyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż  ze względu na upały następuje zmiana godzin pracy tj.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 26 lipca 2018
altPROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Obszar: Województwo dolnośląskie

Prognoza na I dobę
Ważność od godz. 07:30 dnia 27.07.2018 do godz. 07:30 dnia 28.07.2018
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Więcej…
 
UWAGA ! OLBRZYMI POŻAR SKŁADOWISKA ŚMIECI W M. JAKUBÓW GM. RADWANICE
wtorek, 24 lipca 2018

Uwaga ! Olbrzymi pożar składowiska śmieci.

W związku z płonącym wysypiskiem odpadów w miejscowości Jakubów Gmina Radwanice, gdy wiatr będzie  wiał  w kierunku Naszej Gminy,  prosimy mieszkańców  o nieotwieranie okien w domach, należy ograniczyć wietrzenie mieszkań oraz przebywanie na otwartej przestrzeni.  Szczególnie w  porze nocnej proszę zastosować w/w wytyczne.

Więcej…
 
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA NA GÓRZE ŚW. ANNY
środa, 18 lipca 2018
alt
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT „POŻYTECZNE WAKACJE" W NIELUBI
wtorek, 17 lipca 2018
altW dniach od 2.07-10.07.2018 r. odbyła się kolejna już edycja projektu pn.: „Pożyteczne wakacje” dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat z miejscowości Nielubia. W zajęciach udział wzięło 25 dzieci.

Jak co roku na uczestników czekało szereg atrakcji. Projekt rozpoczął się wyjazdem do Zielonej Góry, gdzie w Sali zabaw dzieci rozładowały energię na trampolinach, zjeżdżalniach i na zabawach w kolorowych kulkach.
Więcej…
 
GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI NA MELIORACJE
wtorek, 17 lipca 2018
altGmina pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tym razem jest to dotacja w wysokości 17.230,67 zł na realizację zadania pn. „ Konserwacja rowów melioracyjnych Śp-10, Śp-10a oraz Śp-10c, obręb Nielubia ".

Koszt realizacji zadania to kwota około 28.717,78 zł z czego dotacja to kwota 17.230,67 zł, a wkład własny gminy to 11.487,11 zł.

Wykonane zostaną zadania podstawowe takie jak wykoszenie, zebranie mułu, wycinka drzew i krzewów
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. ZABŁOCIE
poniedziałek, 16 lipca 2018
altW niedzielę 15 lipca 2018 r. w miejscowości Zabłocie odbyła się impreza z cyklu "WAKACJE Z RODZINĄ" organizowana pod patronatem Wójta Gminy Żukowice.

Dla mieszkańców miejscowości Zabłocie zostały przygotowane słodkości, kiełbasa z grilla oraz mnóstwo gier i zabaw integrujących mieszkańców, a szczególnie rodziny z naszej gminy. Ponadto na najmłodszych czekały dmuchane zamki oraz mnóstwo nagród. Na imprezę przybyło wiele dzieci ze swoim rodzicami i opiekunami. Organizowane „Wakacje z rodziną” są dla mieszkańców gminy Żukowice okazją, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu w gronie rodziny i znajomych.
Więcej…
 
INFORMACJA GOPS
poniedziałek, 16 lipca 2018
altGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż na stronie internetowej www.gops.zukowice.pl w zakładce druki do pobrania dostępne są nowe wzory wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia Dobry Start, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczeń opiekuńczych, które będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018r.

 
INFORMACJA GOPS
piątek, 13 lipca 2018
altGminny Ośrodek Pomocy Społecznej  z/s w Nielubi podaje szczegółowe informacje o terminie składania wniosków oraz wypłacie świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W ŚWIETLICY W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 12 lipca 2018
altTrwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim. Zakres prac  obejmuje między innymi wymianę instalacji sanitarnych, instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji gazu, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz termomodernizację budynku. Ponadto w ramach inwestycji zostanie zamontowane okotarowanie oraz zostanie wykonana dostawa i montaż urządzeń oraz mebli gastronomicznych do kuchni.
 
Dodatkowo wykonane zostaną prace związane  z hydroizolacją ścian i podłóg,  przebudowa pomieszczeń na parterze (nowe ścianki działowe, naprawa istniejących
Więcej…
 
INFORMACJA
czwartek, 12 lipca 2018
altSzanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice
 

Uprzejmie informuję, że w dniach:
  
  23.07.2018r. godz. 17.00 w m. Nielubia – świetlica wiejska,
                  24.07.2018r. godz. 17.00 w m. Brzeg Głogowski – Szkoła Podstawowa
Więcej…
 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019 D W M. GLINICA - BUDOWA CHODNIKA
środa, 11 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w miejscowości Glinica rozpoczęły się prace związane z budową chodnika. Przedmiotem zadania jest  budowa chodnika o długości  195 m po lewej stronie  drogi powiatowej 1019D . Budowa chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, krawężnika betonowego, ścieku z kostki betonowej. Odwodnienie chodnika ma następować głównie poprzez spadki poprzeczne. Zadanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Koszt wykonania zadania to blisko 135.000,00 zł, z czego 120.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Głogowskiego.  Zakończenie prac drogowych – planowane jest w sierpniu br.
Więcej…
 
GMINA DOFINANSUJE BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
środa, 11 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Żukowice.
 
Zasady przyznawania dotacji:

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
2. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA PIKINIK RODZINNY „WAKACJE Z RODZINĄ" W M. ZABŁOCIE
wtorek, 10 lipca 2018
alt
15 lipca 2018 r.  o godzinie 16:00
w miejscowości ZABŁOCIE odbędzie się
piknik rodzinny
pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.
 
W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami,  oraz poczęstunek.  
                        
    Serdecznie zapraszamy !!!
 
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W NIELUBI NABIERA TEMPA
poniedziałek, 09 lipca 2018
altBudynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi z dnia na dzień zmienia swój wizerunek. Choć do końcowego efektu pozostało jeszcze dużo pracy, już dziś widać, jak bardzo potrzebny był remont tej placówki oświatowej.

Prace związane z termomodernizacją i gruntownym remontem w szkole w Nielubi przebiegają w sprawnym  tempie. Trwają zaawansowane prace w różnych branżach tj. konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej. Teren szkoły to duży plac budowy, przy ścianach budynku rozstawione są rusztowania, gdyż trwają prace nad dociepleniem ścian zewnętrznych i malowaniem elewacji. W chwili obecnej zakończyły się już prace zawiązane z ociepleniem części elewacji zewnętrznej, ociepleniem i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej oraz wymieniane jest pokrycie dachowe.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
poniedziałek, 09 lipca 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.
 
Agrofag: Chwościk buraka Roślina: Burak cukrowy i pastewny
Agrofag: Fuzarioza kolb kukurydzy Roślina: Kukurydza
Agrofag: Omacnica prosowianka Roślina: Kukurydza
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 177
Top! Do góry