• chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
niedziela, 18 sierpnia 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
DODATKOWE ŚRODKI DLA GMINY ŻUKOWICE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
poniedziałek, 08 kwietnia 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe tym razem na realizację remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nielubia oraz Brzeg Głogowski.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 marca 2019 r. przyznał w drodze uchwały dotację celową dla gminy Żukowice w kwocie 22.000,00 zł na realizację remontu drogi w m. Brzeg Głogowski oraz  21.000,00 zł na realizację remontu drogi w m. Nielubia.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W MIEJSCOWOŚCI BRZEG GŁOGOWSKI
czwartek, 04 kwietnia 2019
Trwają prace remontowe drogi wojewódzkiej nr 292 w ramach zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski ". W ramach remontu planowane jest wykonanie nowej podbudowy drogi wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości 1000m wraz z przebudową istniejących chodników oraz zatoki autobusowej.

Inwestycja jest realizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina Żukowice partycypuje w kosztach budowy chodnika w pasie przedmiotowej drogi. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec br. Realizowana na terenie Gminy Żukowice inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców miejscowości Brzeg Głogowski, a także poprawę wizerunku naszej gminy.
Więcej…
 
RUSZYŁA NOWA KAMPANIA ADOPCYJNA „PRZYGARNIJ PSA”
środa, 03 kwietnia 2019
W związku z przyjęciem Programu Opieki Nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2019 r., informujemy, że ruszyła nowa kampania adopcyjna

Osoba, która adoptuje psa odłowionego z terenu naszej gminy, otrzyma jednorazowo zwrot części kosztów jego utrzymania w wysokości do 700,00 zł.
Więcej…
 
SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM W OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
środa, 03 kwietnia 2019
W dniu 27.03.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Turniej został przeprowadzony w grupach wiekowych: uczniowie klasy I – VI szkół podstawowych, uczniowie klasy VII - VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum klasy III. Uczniowie mieli do rozwiązania testy, które wymagały szerokiej wiedzy z zakresu pożarnictwa, znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru.
Więcej…
 
MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY
piątek, 29 marca 2019
Urząd Gminy Żukowice informuje, że firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Żukowice, przeprowadzi w dniu 02.04.2019 r. w miejscowościach SŁONE, KŁODA, SŁOĆWINA, KROMOLIN, SZCZEPÓW, DOMANIOWICE, ZAMECZNO mycie i dezynfekcję pojemników na odpady.
 
W dzień mycia pojemników mieszkańcy winni wystawić swoje pojemniki przed posesję na cały dzień (usługę będą wykonywały dwa pojazdy, "pierwszy" pojazd opróżnia tylko pojemniki, a "drugi" przeprowadza akcję mycia i dezynfekcji pojemników).
Więcej…
 
KOMUNIKAT WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
czwartek, 28 marca 2019
W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nielegalnych wysypisk, informujemy że posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia.

Ponadto w przedmiotowym piśmie jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi.
Więcej…
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW M. CZERNA
wtorek, 26 marca 2019

Informujemy, iż w dniach 27.03.2019r. i 28.03.2019r. w godzinach od 10:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Czerna w związku z pracami na sieci wodociągowej.

                              
                           Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
 
JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
poniedziałek, 25 marca 2019
 
altW dniu 22 marca 2019 roku w sali reprezentacyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie, w Sali Ślubów odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 7 par z Głogowa i okolicznych miejscowości. Wśród nich swój Jubileusz obchodzili mieszkańcy gminy Żukowice: Państwo Krystyna i Mieczysław Brończak z miejscowości Dobrzejowice. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Żukowice – Pan Krzysztof Wołoszyn.
Więcej…
 
REMONT DACHU REMIZY STRAŻACKIEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
piątek, 22 marca 2019
altDobra informacja dla strażaków ochotników z Brzegu Głogowskiego. Rozpoczęły się długo oczekiwane prace remontowe dachu remizy strażackiej w Brzegu Głogowskim. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont komina, remont więźby dachowej oraz uporządkowanie gospodarki odprowadzania wód deszczowych.

Przewidywane zakończenie prac to maj 2019.
Więcej…
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW I PSZCZELARZY
piątek, 22 marca 2019
altW związku z wystąpieniem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jarosława Sachajko, zwracamy się z prośbą do rolników i pszczelarzy o zajęcie stanowiska na temat:

•    obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych,
Więcej…
 
"WSZYSTKIE MOJE MAMY". SPOTKANIE AUTORSKIE Z RENATĄ PIĄTKOWSKĄ
czwartek, 21 marca 2019
altW dniu 12.03.2019r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyło się spotkanie autorskie ze znaną i cenioną autorką książek dla dzieci i młodzieży, laureatką wielu nagród literackich Renatą Piątkowską oraz lektorką Malwiną Kożurno. Spotkanie poświęcone było życiu i działalności Ireny Sendlerowej oraz jej życiowemu mottu „Kto ratuje jedno życie – ratuje świat”. Licznie zgromadzonym dzieciom autorka opowiadała o swojej nowej książce pt.: " Wszystkie moje mamy". Jest to książka wpisująca się w serię książek opowiadających dzieciom o wojnie. Mały chłopczyk, bohater tej historii, bierze nas za rękę i prowadzi za druty warszawskiego getta. Autorka pokazuje nam wojnę widzianą oczami dziecka, a rzadko patrzymy na nią z tej perspektywy.
Więcej…
 
KAROLINA SZCZUREK ZE SP W NIELUBI LAUREATKĄ POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
czwartek, 21 marca 2019
altDnia 20 marca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbył się III etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów kl. I – III. Uczestniczyło w nim 18 uczniów ze szkół z terenu powiatu głogowskiego i polkowickiego.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz rozwijanie talentów recytatorskich. Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu, kultury słowa oraz artystycznego wrażenia. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE - PRZERWA W DOSTAWIE WODY
środa, 20 marca 2019
altUrząd Gminy Żukowice informuje,

iż w dniu 21.03.2019r. (CZWARTEK)

w godzinach od 09:00 do 13:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: 

NIELUBIA, BUKWICA, DANKOWICE, SŁONE, KAMIONA, GLINICA, ZABŁOCIE
Więcej…
 
REMONT DROGI W M. DOBRZEJOWICE
środa, 20 marca 2019
 
altRozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej w m. Dobrzejowice –dz. nr  465/2. W ramach zadania pn.: „Remont drogi w m. Dobrzejowice dz. nr 465/2” zostaną wykonane prace polegające na przebudowie drogi gminnej w zakresie poszerzenia jezdni z 3,5 m do 5,0 m na odcinku od km 0+034 do km 0+136,5, tj. 102,5 mb o nawierzchni z kostki betonowej.

Wartość tego zadania to kwota ponad 50.000 zł.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
środa, 20 marca 2019
altObwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie wydania przez Ministra Środowiska decyzji z dnia 06 marca 2019 r. znak: DGK-VI.4770.49.2018.MN.30 zmieniającej koncesję nr 25/2013/p z dnia 07 listopada 2013 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi na obszarze „Głogów”, położonym na terenie Miasta Głogów oraz gmin:
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPSTWO
środa, 20 marca 2019
altWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice. Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki rozliczania i gospodarki odpadami– 1 etat.
Więcej…
 
RUSZA IV EDYCJA DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW
wtorek, 19 marca 2019
altJuż jutro tj. 20.03.2019r. rusza czwarta edycja programu obywatelskiego Dolnośląskie Małe Granty. Samorząd województwa przekaże mieszkańcom w sumie pół miliona złotych na realizację projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, a także inicjatyw na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ekologii i ochrony zwierząt, działań dla młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Kto może starać się o mały grant?
Grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku.
Więcej…
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 19 marca 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żukowice, a Starostwem Powiatowym w Głogowie w roku 2019 ponownie udzielana jest dla mieszkańców Gminy Żukowice Bezpłatna Pomoc Prawna. 

Od roku 2019 mamy również nową kategorię pomocy prawnej - Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie.


Więcej…
 
ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
poniedziałek, 18 marca 2019
altW poniedziałek 18 marca 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: Grupa I – klasy I-VI, Grupa II – klasy VII-VIII oraz trzecie klasy gimnazjalne. W obydwu grupach udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim.  Na wszystkich w sali czekały specjalnie przygotowane testy z zakresu wiedzy o pożarnictwie.

W kategorii klas I-VI, I miejsce zajęła Izabela Burza ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Tuż za Nią uplasowała się również uczennica Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim Karolina Pieńko, a kolejne miejsca zajęli Kornelia Matysiak oraz Michał Cielecki, uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA DUŻE ŚRODKI FINANSOWE NA ODBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH
piątek, 15 marca 2019
Wójt Gminy Żukowaltice Krzysztof Wołoszyn informuje, że pozyskano ponad 3 mln zł na realizację kolejnych zadań drogowych na terenie Gminy.
 
W ramach tych zadań odbudowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach Bukwica, Kromolin, Kłoda oraz Słone. Łączna długość dróg planowanych do realizacji to blisko 2 km. W ramach zadań planuje się odbudowę dróg w technologii nawierzchni asfaltowej oraz z kostki wraz z ich odwodnieniem.
 
Obecnie dla części dróg wykonywana jest dokumentacja techniczna. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie procedur przetargowych dla poszczególnych dróg.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 190
Top! Do góry