• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 19 października 2018
PODRÓŻ PO ,,ŚWIECIE KRESÓW"
czwartek, 24 maja 2018
altW dniu 22 maja 2018 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem ,, Głogowska Edukacja Kresowa" odbyło się w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi spotkanie z  Panem Tomaszem Kubą Kozłowskim - pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie, popularyzatorem dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, autora ponad 120 oryginalnych prezentacji multimedialnych z cyklu ,,Opowieści z Kresów".
Więcej…
 
,,CZŁOWIEK ,KTÓRY NIE ZNA WŁASNYCH KORZENI NIGDY NIE ROZWINIE SKRZYDEŁ"
czwartek, 24 maja 2018
altDnia 22 maja 2018 r w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi gościliśmy pana Jana Hłubowskiego, mieszkańca Brzegu Głogowskiego, działacza Stowarzyszenia ,,Głogowska Edukacja Kresowa".

,,Człowiek, który nie zna własnych korzeni nigdy nie rozwinie skrzydeł" to tytuł wystawy przedstawiającej  historię rodziny zapisaną na starych pocztówkach. Kolekcja, którą obejrzeliśmy to rodzinny zbiór ponad stuletnich kart korespondencyjnych, kart okolicznościowych oraz kartach okolicznościowych.
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE - XLII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 23 maja 2018
alt
Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
II MIEJSCE W ELIMINACJACH STREFOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BRD DLA SP IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 22 maja 2018
altW dniu 19 maja 2018r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy odbyły się legnickie strefowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Nad poprawnym przebiegiem zmagań uczestników czuwali egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, funkcjonariusze  z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

W eliminacjach strefowych brały udział drużyny będące zwycięzcami eliminacji powiatowych z terenu byłego województwa legnickiego (powiat legnicki, lubiński, złotoryjski, głogowski, polkowicki i jaworski). Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami w następujących kategoriach: konkurencja teoretyczna – z przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach – testy;
Więcej…
 
BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE
wtorek, 22 maja 2018
alt
Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku 50-69 lat.

Mammobus przyjedzie na teren Ośrodka Zdrowia w Nielubi

w dniu 28.05.2018 r.

Więcej informacji na załączonym plakacie.
 
ROZPOCZĘŁA SIĘ KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W NIELUBI
poniedziałek, 21 maja 2018
altW pierwszej połowie maja br. roazpoczęły się roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi, które stanowią drugi etap zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Całość prac w Szkole w Nielubi to kwota ponad 3 mln. zł, z czego pozyskane dofinansowanie na ten etap inwestycji wynosi blisko 1.500.000,00 mln. zł.
Natomiast koszty wykonania całego projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice”, to kwota ponad 5 mln zł., z czego dotacja wynosi blisko 2,3 mln zł.
Więcej…
 
GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE 2018
niedziela, 20 maja 2018
altWÓJT GMINY ŻUKOWICE 
 
oraz ZARZĄD GMINNY ZWIĄZKU OSP 
W ŻUKOWICACH

                                                           
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2018

DNIA 26.05.2018 GODZ. 13:00

BOISKO SPORTOWE W DOBRZEJOWICACH
Więcej…
 
WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
piątek, 18 maja 2018
altZgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DROGI W M. SŁOĆWINA
czwartek, 17 maja 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tym razem na przebudowę drogi gminnej na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Słoćwina” w kwocie ok. 368 tys. zł. Cała wartość zadania szacowana jest na  kwotę blisko 0,5 mln zł.

Dofinansowanie jest wynikiem starań Samorządu Gminy od ponad dwóch lat. Gmina Żukowice jest w trakcie realizacji wykonywania dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi i realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń.
Więcej…
 
KONKURSY RECYTATORSKIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
czwartek, 17 maja 2018
alt15 maja uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi, po raz kolejny udowodnili, że odkrywanie piękna języka może odbywać się w różnych formach. Tym razem młodzież (II i III etap edukacyjny) przygotowała interpretacje głosowe wybranych tekstów i pokazała „ jak wygląda słowem”. Swoją wypowiedź interpretatorzy utworów wzbogacili ciekawymi rekwizytami, które wpisały się w prezentowany wiersz. Odbiorcy żywo reagowali na interesujące formy przekazu, będące niezapomnianym doświadczeniem z zakresu estetyki języka. Komisja Konkursowa miała nie lada problem z wytypowaniem laureata konkursu.
Więcej…
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W NIELUBI W III ETAPIE AKTYWNYCH SZKÓŁ MULTISPORT
czwartek, 17 maja 2018
altAktywne dzieci radzą sobie lepiej… nie tylko na WF-ie!

Ruch to zdrowie, wszyscy to wiemy. Aktywność fizyczną należy jednak rozpatrywać nie tylko w kontekście wytrzymałości, siły i odporności organizmu. Badania dowodzą, że codzienna aktywność stymuluje pracę jądra podstawnego mózgu odpowiedzialnego za działanie i procesy poznawcze. Nie bez powodu mówimy, że aktywne dzieci radzą sobie lepiej w życiu.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzieci w wieku szkolnym do prawidłowego rozwoju potrzebują przynajmniej 60 minut ruchu dziennie, codziennie.
Więcej…
 
INFORMACJA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU
czwartek, 17 maja 2018
altRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. w drzewostanach zagrożonych przez foliofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
środa, 16 maja 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.

Roślina: Burak cukrowy i pastewny / Agrofag: Mszyca burakowa
Roślina: Pszenica ozima / Agrofag: Skrzypionki
Roślina: Rzepak ozimy / Agrofag: Zgnilizna twardzikowa
Roślina: Kukurydza / Agrofag: Ploniarka zbożówka
 
SUPERNIANIA Z WIZYTĄ W GBP W NIELUBI
środa, 16 maja 2018
altW poniedziałek, 14 maja, Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi gościła Supernianię Dorotę Zawadzką, która opowiadała o tym jak wychować miłośnika książek, dlaczego czytanie oraz wybór dobrej literatury jest ważny, a także poleciła książki na wszelkie problemy i trudne tematy. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Był czas na zadawanie pytań, a pani Dorota przygotowała dla słuchaczy drobne gadżety.
Więcej…
 
II SPOTKANIE Z DIETETYKIEM W RAMACH „FIT MANIA PROJEKT"
środa, 16 maja 2018
altW poniedziałek, 14 maja, odbyły się ostatnie zajęcia z dietetyczką dla grupy projektowej Fit Mania z Brzegu Głogowskiego. Panie pod okiem pani Karoliny Szaran przyrządzały pyszne i z drowe sałatki oraz przekąski. Każda z uczestniczek miała możliwość dokonania analizy składu ciała.

Dziękujemy pani Mirosławie Tworkowskiej za udostępnienie sali oraz za pyszny chleb, które panie z Czernej upiekły specjalnie na to spotkanie.
Więcej…
 
TRWA NABÓR WNIOSKOW W X EDYCJI PROGRAMU "DZIAŁAJ LOKALNIE
wtorek, 15 maja 2018
altOśrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłosiła konkurs grantowy w ramach X Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2018r.

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
Więcej…
 
TYDZIEŃ BIBLIOTEK W GMINIE ŻUKOWICE
poniedziałek, 14 maja 2018
altW ramach Tygodnia Bibliotek, które trwają od 8 do 15 maja, Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi zorganizowała lekcje biblioteczne dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Nielubi oraz dla klasy I z SP im. KEN w Nielubi.

Podczas spotkań rozmawialiśmy o tym, po co się przychodzi do biblioteki, jak należy się w bibliotece zachowywać, jak się traktuje książki i dlaczego trzeba oddać książkę z powrotem. Dzieci wysłuchały bajki oraz podczas quizu wykazały się znajomością postaci z bajek i wierszy.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
piątek, 11 maja 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.

- Truskawka - szara pleśń
- Burak cukrowy i pastewny - Śmietka ćwiklanka
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEGU GŁOGOWSKIM MA SWÓJ SZTANDAR I PATRONA
czwartek, 10 maja 2018
altTego dnia byliśmy świadkami przepięknej uroczystości…
9 maja 2018 roku odbyła się uroczystość nadania imienia świętego Floriana Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim, w czasie której został poświęcony sztandar. Odtąd będzie on pełnił funkcję reprezentacyjną oraz wyrażał najważniejsze zasady i wartości szkolnej społeczności. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Tadeusz Lityński a także ks. kanonik Zbigniew Walaszek, ks. kanonik Edward Białas, ks. kanonik Ryszard Kolano i ks. kanonik Stanisław Czerwiński.

Po uroczystej Mszy, przy akompaniamencie Orkiestry Huty Miedzi Głogów w asyście wielu pocztów sztandarowych społeczność szkolna oraz goście przemaszerowali do szkoły, gdzie odbyła się uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru.
Więcej…
 
ZAJĘCIA „ FIT MANIA"
czwartek, 10 maja 2018
altFit Mania Projekt to nie tylko aktywność fizyczna. Uczestniczki mają możliwość zgłębić wiedzę na temat zdrowego odżywiania.  W  środę, 9 maja, odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego uczestniczki pod okiem dietetyczki, pani Karoliny Szaran, przyrządzały słodycze w wersji fit, a także zdrowe wrapy z humusem czy sałatki. Była także możliwość  wykonania pomiaru tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz wieku metabolicznego. 
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 173
Top! Do góry