• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 17 lutego 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
UWAGA !!! ZMIANA GODZINY ODBIORU ODPADÓW W NIELUBI
wtorek, 22 października 2019
U W A G A !!!

W związku z remontem drogi odbiór odpadów komunalnych w m. Nielubia
dnia 24.10.2019 r. (czwartek) odbędzie się o wcześniejszej godzinie tj. 6:00 – 7:00

Prosimy o wystawienie pojemników w środę 23.10.2019 r.
 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH
wtorek, 22 października 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi uprzejmie informuje o realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) na lata 2014 – 2020 ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Do skorzystania z tej formy pomocy będą uprawnione wszystkie osoby spełniające kryterium dochodowe, które w 2019 roku obowiązuje w niżej wskazanych kwotach:

- dla osoby samotnie gospodarującej do kwoty nieprzekraczającej 1 402 zł
- dla osoby w rodzinie do kwoty nieprzekraczającej 1 056 zł.
Więcej…
 
DZIEŃ SENIORA W GMINIE ŻUKOWICE - ŚWIĘTOWALI NAJSTARSI MIESZKAŃCY GMINY
poniedziałek, 21 października 2019
20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora i właśnie tego dnia, w minioną niedzielę najstarsi mieszkańcy z terenu Gminy Żukowice spotkali się na Sali Wiejskiej w Nielubi na uroczystym spotkaniu z Okazji Dnia Seniora.

„Dzień Seniora” to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności  kierowany do ludzi, którzy urodzili się, pamiętają urok lat oraz dekad ubiegłego wieku. Ich doświadczenie, mądrość, umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poczucie humoru i umiejętność zabawy, mogą być wzorem i przykładem dla młodszych Mieszkańców – jak cieszyć się życiem.
Więcej…
 
W MIEJSCOWOŚCI KŁODA - NOWA DROGA JUŻ GOTOWA
piątek, 18 października 2019
Jeszcze w miesiącu sierpniu wąską i wyboistą drogą o zniszczonej nawierzchni z kruszywa i popękanych płyt betonowych w m. Kłoda trudno było przejechać.

Miło nam poinformować, że dobiegły końca prace związane z odbudową drogi w miejscowości Kłoda. Gmina Żukowice właśnie zrealizowała inwestycję polegająca na odbudowie drogi na odcinku 713 m.

W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy oraz istniejących zjazdów kruszywem.  Dodatkowo w celu rozwiązania problemu związanego z zastojem wód opadowych wykonano nową kanalizację deszczową.
Więcej…
 
DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI
piątek, 18 października 2019
W dniach 9 i 10 października 2019r. uczniowie klas III – VIII Szkoły Podstawowej Im. KEN w Nielubi brali udział w wycieczce do Głogowa w ramach IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Klasy III i IV  oraz VI i VII miały możliwość wykazania się wiedzą w podchodach matematycznych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3, a następnie mogli obejrzeć wystawy - ,,Obrona Głogowa 1109r.” oraz ,,Skarb z Głogowa”-w Muzeum Archeologiczno-Historycznym.

Kulminacyjnym punktem wycieczki okazało się wejście na wieżę widokową i podziwianie panoramy miasta.
Więcej…
 
AKCJA EKOLOGICZNA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM - NASADZONO 400 DRZEW
czwartek, 17 października 2019
W dniu dzisiejszym tj. 17 października 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim odbyła się akcja ekologiczna pod patronatem Wójta Gminy Żukowice – Krzysztofa Wołoszyna.

Akcja polegała na nasadzeniu 400 szt. drzew z gatunku „Tuja Szmaragdowa” (Thuja occidentalis).

W tej pięknej, ekologicznej akcji wzięli udział uczniowie i przedstawiciele szkoły w tym  m.in. nauczyciele, pani dyrektor Katarzyna Kraus, pracownicy Urzędu Gminy, strażacy, rodzice i radni oraz lokalna społeczność. Akcja rozpoczęła się pod nadzorem specjalistów.
Więcej…
 
ZASMAKUJ W TRADYCJI ...
czwartek, 17 października 2019
W dniu 8 października 2019 r. w ramach projektu prowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nielubi oraz Grupę Aktywni dla Gminy Żukowice pn. „Zasmakuj w tradycji”, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Słone i Kłoda odwiedziły winnicę w Starej Wsi.

Winnica „Kinga” to pokoleniowe już gospodarstwo winiarskie. Początki winnicy to rok 1985, kiedy to zasadzono pierwszą winorośl. Obecnie, winnica prowadzona jest przez drugie już pokolenie winiarzy, Kingę i Roberta Koziarskich. W winnicy uprawia się około 40 odmian winorośli z różnych zakątków całego świata. Podstawę upraw stanowią przede wszystkim winorośla sprowadzane z Mołdawii z Instytutu Winorośli. Od 2013 roku wina Kingi i Roberta są dostępne w sprzedaży.
Więcej…
 
ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 17 października 2019
16 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim odbyła się uroczystość pasowania na ucznia pierwszej klasy. W tak ważnym wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Emilia Prokopczak – Sekretarz Gminy Żukowice, rodzice pierwszoklasistów, a także cała społeczność szkolna. 

Kandydaci na uczniów w galowych strojach i w granatowych biretach zaprezentowali swoje zdolności artystyczne: recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli trojaka. 
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
czwartek, 17 października 2019
Wójt Gminy Żukowice Ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żukowice
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Żukowice
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 16 października 2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 15 października 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Gminy Żukowice w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
Więcej…
 
PIERWSZOKLAŚIŚCI I PASOWANIE NA UCZNIA
środa, 16 października 2019
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Nielubi są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. 11 października 2019 r., w święto patrona szkoły, odbyło się pasowanie na ucznia.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani Emilia Prokopczak  – Sekretarz Gminy Żukowice, pani Katarzyna Płuciennik–Wójt - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi, pani Ewa Warych - sołtys wsi Nielubia.

Głównym bohaterom w tej wyjątkowej chwili towarzyszyli również dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie kl. 2 – 3.
Więcej…
 
"MŁODZI GŁOSUJĄ" WE WROCŁAWIU - SZKOLENIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z NIELUBI
wtorek, 15 października 2019
W dniach 4 - 5.10.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Nielubi - Ania Zaruczyńska, Sandra Tylka i  Marcel Stelmach wraz ze szkolnym  koordynatorem p. Ewą Parasiewicz uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu we Wrocławiu w ramach projektu ,,Młodzi Głosują +".

Projekt ma na celu  „Aktywizację  społeczną i obywatelską młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”  Realizowany jest przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz  Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w ramach projektu unijnego.
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – XI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 15 października 2019
Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

Więcej…
 
14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
poniedziałek, 14 października 2019
 
MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY
piątek, 11 października 2019
Urząd Gminy Żukowice informuje, że firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Żukowice, przeprowadzi w dniu 15.10.2019 r. w miejscowościach SŁONE, KŁODA, SŁOĆWINA, KROMOLIN, SZCZEPÓW, DOMANIOWICE, ZAMECZNO mycie i dezynfekcję pojemników na odpady.
 
W dzień mycia pojemników mieszkańcy winni wystawić swoje pojemniki przed posesję na cały dzień (usługę będą wykonywały dwa pojazdy, "pierwszy" pojazd opróżnia tylko pojemniki, a "drugi" przeprowadza akcję mycia i dezynfekcji pojemników).
Więcej…
 
STYPENDIA NAUKOWE ROZDANE !
piątek, 11 października 2019
W dniu wczorajszym tj. 10 października 2019 r. zostały rozdane stypendia Wójta Gminy dla uczniów z Gminy Żukowice za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

Dyplomy uroczyście wręczyli Wójt Gminy Żukowice - Krzysztof Wołoszyn oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych Pani Ewa Chlebicka oraz Pani Katarzyna Kraus.

Stypendia przyznane zostały po raz szósty. Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania zawarte w uchwale Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży”:
Więcej…
 
INFORMACJA W ZAKRESIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
czwartek, 10 października 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że prowadzi rozeznanie w zakresie możliwości skorzystania z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:
 
„Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym niezbędne jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Żukowice odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

•    Folii rolniczych,
•    Siatki i sznurka do owijania balotów,
•    Opakowań po nawozach,
•    Big Bagów.
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA ODPADY
czwartek, 10 października 2019
Uprzejmie informujemy, iż 15 października 2019 roku upływa termin zapłaty należności za odpady za miesiąc wrzesień 2019 r.

Prosimy o uregulowanie należności.
 
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM NA RAJDZIE ROWEROWYM DO LUBIATOWA
środa, 09 października 2019
Uczniowie z klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim bardzo mocnym akcentem zakończyli zmagania sportowe podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Sportu.

W dniach 27-28 września 2019 uczestniczyli  w dwudniowej wycieczce rowerowej do Lubiatowa. W piątkowy poranek pod szkołą odbyła się zbiórka, podczas której uczniom zostały przypomniane zasady bezpieczeństwa  przejazdu oraz dokonano przeglądu technicznego rowerów.
Więcej…
 
15 LAT MINĘŁO - ZESPÓŁ CHABER
wtorek, 08 października 2019
5 października 2019 roku, Zespół Ludowy Chaber świętował Jubileusz 15-lecia swojej działalności artystycznej. Ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w sali wiejskiej w Nielubi.

Uroczystość rozpoczęła się koncertem uczniów Szkoły Muzycznej im. F. Liszta w Głogowie. Zgromadzeni goście mieli okazję podziwiać muzyczny talent młodzieży, która przyniosła wszystkim sporo emocji i niezapomnianych wzruszeń.

Zaraz po koncercie uczniów na scenie pojawili się Nasi Jubilaci – Zespół Chaber. Przedstawił on swoje największe osiągnięcia oraz kolejne przygotowane specjalnie na te uroczystość utwory muzyczne. Zaraz po fantastycznym występie Jubilatom składano życzenia, gratulacje, wręczano okolicznościowe upominki oraz statuetki.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 202
Top! Do góry