• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
poniedziałek, 21 października 2019
"EDUKACJA DZIECKA KLUCZEM DO SUKCESU" W RAMACH POZYSKANYCH FUNDUSZY UE Drukuj
środa, 05 czerwca 2019

 
W Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim ruszył pełną parą projekt Gminy Żukowice pn. „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę blisko 215.000,00 zł.

W szkole w ramach projektu zrealizowana została  już dziś duża część zadań, jak chociażby szkolenia Rady Pedagogicznej: „Neurodydaktyka – rola mózgu w procesie uczenia się”, „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Techniki efektywnego uczenia się/nauczania”. Zaktualizowana, odświeżona wiedza przekłada się na praktyczne wykorzystanie w pracy z uczniami. Uczniowie klas I – III korzystają z zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych.

W drugim etapie edukacyjnym, zarówno uczniowie z trudnościami w nauce jak i zainteresowani rozwijaniem swoich predyspozycji, znajdują wsparcie w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i kołach zainteresowań. W klasach  IV – VII prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje językowe, informatyczne oraz matematyczno-przyrodnicze.

 
 
Top! Do góry