• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
środa, 08 lipca 2020
PRZEBUDOWA DROGI W NIELUBI Drukuj
poniedziałek, 27 czerwca 2011

               
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż Gmina złożyła wniosek na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej  w Nielubi  prowadzącej do strefy aktywności gospodarczej – etap I”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina  otrzyma z Dolnośląskiego Funduszy  Pomocy Rozwojowej  kwotę dotacji 507.000 zł na realizację tego zadania. Uchwałą sejmiku województwa przyjęto to zadanie do realizacji.

Na realizację zadania  wykorzystano  istniejącą dokumentację drogi, która we wcześniejszych naborach w latach ubiegłych do tzw. „schetynówek”  nie znalazła uznania do dofinansowania i w najbliższym czasie straciłaby ważność. Na dniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe dla realizacji tego zadania. Z chwilą wyłonienia wykonawcy rozpoczną się prace drogowe w Nielubi.

 
Top! Do góry